ennakoivanajonkoulutus_banner.jpg

Kuormausnosturin käyttökoulutus asennustöissä

Koulutuksia sekä osaamisen näyttöjä järjestetään tarvittaessa.

Sekä koulutus että osaamisen näytön todistaminen perustuvat valtioneuvoston asetukseen Vna 403/2008 14§.

Koulutus ja osaamisen näytöt on tarkoitettu pääasiassa henkilöille, joilla on jo kokemusta kuormausnosturin käytöstä. 

Ammattipätevyyspäivän merkintään oikeuttava koulutus.

 

SELAA AVOIMIA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

 

Nostotyökoulutukset

• Nostotyösuunnittelija
• Nostotyöjohtaja
• Nostotyövalvoja
• Nostotyö Alamies
• Autonosturinkuljettaja
• Nostoapuvälineiden käyttö

Korttipakka1c

 

Hinauspäivystys

• Ajoneuvojen hinaukset
• Vaihto- ja roskalavapalvelut
• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukset
• Nostotilaukset

045 1254 987
www.hinauspäivystys.fi

hinausauto