ennakoivanajonkoulutus_banner.jpg

Tieturvakortti

Liikennevirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvilta tieturvallisuuspätevyyttä. Henkilö saa tämän pätevyyden, kun hän käy ensin tieturvakoulutuksen. Tieturvakortilla osoitetaan henkilön pätevyys kyseiseen tehtävään.

Liikennevirasto edellyttää Tieturva 1 koulutusta ja korttia:

• Tie-ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta
• Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä
• Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä. Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta
• Henkilöiltä, jotka osallistuvat tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön

Koulutusta ei vaadita esim.

• Suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
• Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara). ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
• Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
• Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä.

Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 koulutusta:

• Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
• Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.
• ELY-keskusten aluevastaavilta.
• Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta.
• Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.

SELAA AVOIMIA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

71_TieturvakorttiKoulutukset.jpg

Nostotyökoulutukset

• Nostotyösuunnittelija
• Nostotyöjohtaja
• Nostotyövalvoja
• Nostotyö Alamies
• Autonosturinkuljettaja
• Nostoapuvälineiden käyttö

Korttipakka1c

 

Hinauspäivystys

• Ajoneuvojen hinaukset
• Vaihto- ja roskalavapalvelut
• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukset
• Nostotilaukset

045 1254 987
www.hinauspäivystys.fi

hinausauto