ennakoivanajonkoulutus_banner.jpg

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskortti on osoitus siitä, että henkilö on osallistunut työturvallisuuskoulutukseen ja on suorittanut hyväksytysti loppukokeen. Joka on osoitus siitä, että henkilöllä on perus tietotaito työturvallisuusasioihin. Työturvallisuudesta ja niinikään työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista säädetään keskeisesti työturvallisuuslaissa asetuksineen.

Erityisesti yhteisillä työpaikoilla on tapana edellyttää työturvallisuuskorttia, koska se on yksinkertainen tapa kontrolloida sitä, että henkilöllä on perus tietotaito työturvallisuuteen ja osaa toimia työpaikalla turvallisesti ja turvallisuutta edistäen. Vaikka kortti itsessään ei ole lakisääteinen, niin käytännössä suurin osa työn tilaajista sitä edellyttää.

Työturvallisuuskorttikouluttajat ovat käyneet työturvallisuuskeskuksen kouluttajakoulutuksen ja koulutuksen sisältö noudattaa työturvallisuuskeskuksen laatimaa opetussuunnitelmaa.

Järjestämme työturvallisuuskorttikoulutuksia, joihin on mahdollista ilmoittautua mukaan tai vaihtoehtoisesti voimme räätälöidä koulutuksen myös yrityksenne toimialan erityistarpeiden mukaan yrityksenne työntekijöille omana ryhmänään.

Työturvallisuuskorttikoulutus luo vankan pohjan työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle. Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittaneella on perustiedot työpaikan yhteistoiminnasta, työturvallisuuden keskeisistä periaatteista, hyvistä käytännöistä sekä perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen.

Työturvallisuuskorttikoulutuksessa parannetaan työntekijän valmiuksia mahdollisten vaaratilanteiden tunnistamiseen ja turvallisuutta edistävään toimintaan, tapaturmien, ammattitautien ja vahinkojen torjumiseen sekä ennalta ehkäisyyn.

Työturvallisuuskorttikoulutus kestää kahdeksan tuntia ja päättyy kirjalliseen kokeeseen, jonka hyväksytty läpäiseminen on edellytyksenä työturvallisuuskortin myöntämiselle.

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

SELAA AVOIMIA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

Nostotyökoulutukset

• Nostotyösuunnittelija
• Nostotyöjohtaja
• Nostotyövalvoja
• Nostotyö Alamies
• Autonosturinkuljettaja
• Nostoapuvälineiden käyttö

Korttipakka1c

 

Hinauspäivystys

• Ajoneuvojen hinaukset
• Vaihto- ja roskalavapalvelut
• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukset
• Nostotilaukset

045 1254 987
www.hinauspäivystys.fi

hinausauto