ennakoivanajonkoulutus_banner.jpg

Lainsäädäntö

Lakiin perustuvien pätevyyskoulutusten lainsäädäntö

Laki kuorma- ja  linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä (273/2007) astui voimaan 1.8.2007. Kuljettajalta vaaditaan perustason ammattipätevyys, sekä laissa säädetty jatkokoulutus. Jotta kuljettajan ammattipätevyys pysyisi voimassa, on kuljettajan osallistuttava ammattipätevyyskoulutuksiin ja haettava viiden vuoden välein pätevyysmerkintä ajokorttiin.

Laki kuorma- ja  linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (273/2007):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (640/2007):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070640

Tieliikennelaki (267/1981):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267

Maantielaki (503/2005):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050503

Työturvallisuuslaki (738/2002):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

ESIMERKKIAMMATTIPÄTEVYYS TARVITAANAMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUSTA EI TARVITA

Ammattipätevyysvaatimukset

Pääsääntöisesti Kun kuljetus on kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa kuljetusta. Kuljettaminen on yksityistä, eli oman tavaran kuljetus tai muu kaupallisen toiminnan ulkopuolella tapahtuva kuljettaminen.
Kuljetusesimerkit AMMATTIPÄTEVYYS TARVITAAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUSTA EI TARVITA
Muuttoauton kuljetus Silloin jos muuttokuljetuksen hoitaa yritys Muuttoautolla kuljetetaan omaa muuttokuormaa
LVIS kuljetukset

Kun tavaraa kuljetetaan toisten käytettäväksi/asennettavaksi esim työmaalle tai asennuskohteeseen

Kun putkimies, sähkömies tms kuljettaa omaan käyttöön ammattia harjoittaessaan.
Koneet ja laitteet Kun koneita ja laitteita kuljetetaan kohteeseen muiden käytettäväksi. Kun kuljettaja kuljettaa omaan käyttöön ja käyttää koneita ja laitteita itse työkohteessa.
Omien tuotteiden kuljettaminen myyntiin Jos tuotteita kuljetetaan useaan myyntipisteeseen toisten myytäviksi. Jos tuotteita kuljetetaan myytäväksi vähäisissä määrin yhteen tiettyyn myyntitapahtumaan / Kuljettajan on tarkoitus myydä itse tuotteensa tietyssä myyntitapahtumassa.
Keikkabändin kuorma-auton kuljettaja Silloin jos kuljettaja ei osallistu itse esiintymiseen. Silloin jos kuljettaja on yksi esiintyjistä, äänimies tai muuten käyttää kuljetettavaa laitteistoa.
Hevosen kuljettaminen Jos kuljettaminen liittyy elinkeinotoimintaan, kuten ravitoimintaan tai hevostallin pitämiseen. Harrastehevosen kuljettaminen silloin  kun siihen ei liity kaupallista toimintaa ja toisen harrastehevosen kuljettaminen silloin kun siihen ei liity tulonhankkimistarkoitusta
Kunnan työntekijä Joka kuljettaa koneita tai laitteita muiden käytettäväksi. Joka kuljettaa omassa käytössään olevia koneita tai laitteita. Eli käyttää itse niitä työkohteessa.
Linja-auton kuljettaminen Kun linja-autolla kuljetetaan esimerkiksi urheilujoukkuetta tms. muuta kuin samassa taloudessa asuvia omalla linja-autolla tai linja-autoa kuljetetaan ansiotarkoituksessa. Jos kuljetettavat kuuluvat samaan talouteen ja joku heistä omistaa kyseisen linja-auton.

 

Nostotyökoulutukset

• Nostotyösuunnittelija
• Nostotyöjohtaja
• Nostotyövalvoja
• Nostotyö Alamies
• Autonosturinkuljettaja
• Nostoapuvälineiden käyttö

Korttipakka1c

 

Hinauspäivystys

• Ajoneuvojen hinaukset
• Vaihto- ja roskalavapalvelut
• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukset
• Nostotilaukset

045 1254 987
www.hinauspäivystys.fi

hinausauto