ennakoivanajonkoulutus_banner.jpg

 

INFORMAATIOTA YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN LIITTYVIEN TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Tarkistettu 2.1.2020

Tässä dokumentissa kerrotaan perusteet TSE Kiinteistöt Oy:n asiakkaista kerättyjen tietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä, ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä

Nimi: Apumatti Oy
Y-tunnus: 2273101-5

Osoite: Urakkakuja 4, 05400 JOKELA

Yhteyshenkilö

Nimi: Kari Marjeta

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Puhelinnumero: 050 9120 987

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat:

Yhteistyökumppanin (yrityksen) e-mailosoite / osoitteet

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelytarkoituksena on mahdollistaa asiakassuhteen hoito.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakassuhde yhteistyökumppanin kanssa.

Koulutusyhteistyö ja henkilötietojen käsittely

Yksittäisten henkilöiden henkilötietoja käsitellään koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä. Apumatti Oy toimii koulutusten vastuuorganisaatiosta annettujen ohjeiden mukaisesti säilyttäen paperisia henkilötietoja kolmen kuukauden ajan ja tämän jälkeen hävittäen ne asianmukaisesti. Tietokannassa säilytettyjen henkilötietojen käsittely määritetään tämän dokumentaation kohdassa ”Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit”.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen tietolähteinä ovat yhteistyökumppanien antamat tiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käyttävät Apumatti Oy:n kumppanuusyhteistyöstä vastaavat työntekijät.


Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä sellaiseen profilointiin, josta aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa vastaavalla merkittävällä tavalla.

 

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot tallennetaan palvelimelle, joka sijaitsee Euroopassa. Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vain, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde jatkuu. Verotuksen toimittamiseksi tietoja voidaan säilyttää kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, kun asiakkuussuhde loppuu. Rekisteröidyllä on aina oikeus saada tietonsa poistetuksi jäljempänä selostetulla tavalla, mikäli siihen on erikseen laissa säädetty oikeus.

Laitetiedot

Yhteistyökumppanin markkinointijärjestelmä voi kerätä IP-osoitteen, kieliasetuksen, selainasetuksen, aikavyöhykkeen, käyttöjärjestelmän, alustan ja näytön tarkkuuden. Tietoja käytetään vain analysointitarkoituksiin eikä koskaan yksilöllisellä tasolla, eikä niitä käytetä yhdessä sellaisen muun tiedon kanssa, joka voitaisiin yhdistää yksittäiseen henkilöön. Apumatti Oy ja yhteistyökumppanit voi käyttää myös paikallisesti laitteeseen tallennettuja pikselitunnisteita, verkkojäljitteitä, JavaScriptiä tai vastaavia tekniikoita, joilla voidaan seurata eri verkkosivustojen käyttöä ja sähköpostien vastaanottamista (pikselitunnisteet). Pikselitunnisteita voidaan käyttää yhdessä verkkosivuston tai palvelun kanssa tai Apumatti Oy:ltä tai heidän kumppaneiltaan tulevan sähköpostiviestinnän yhteydessä. Pikselitunnisteilla kerätään anonyymejä tietoja, joilla voidaan tunnistaa erityyppisiä tietoja, parantaa palvelua tai lähettää kohdennettuja alennuksia ja tarjouksia. Pikselitunnisteilla voidaan myös tunnistaa kurssit, tarjoukset tai sähköpostiviestit, joiden perusteella rekisteröity on vieraillut Apumatti Oy:n kumppanien verkkosivustoissa.

Toiset yritykset voivat käyttää erityisiä pikselitunnisteita, joilla seurataan käyntejä yritysten omissa verkkosivustoissa ja selvitetään, saapuuko verkkoliikenne Apumatti Oy:n sivustolta ja onko käyttäjä esimerkiksi oikeutettu käyttämään palveluja.

Evästeet ja muu laitteeseen paikallisesti tallentuva sisältö
Kun rekisteröity vierailee sivustolla, Apumatti Oy käyttää sivustollaan suoraan tai kolmansien osapuolten välityksellä erilaisia tekniikoita, joilla Apumatyti Oy voi tunnistaa rekisteröidyn ja saada rekisteröidystä enemmän tietoa käyttäjänä. Muista yrityksistä saatavilla kolmannen osapuolen evästeillä Apumatti Oy voi suorittaa markkinatutkimuksia, mitata verkkosivuston tietoliikennettä, lähettää mainoksia ja parantaa sivuston toimivuutta. Sivustolla voidaan käyttää esimerkiksi evästeitä, jotta rekisteröidyn ei tarvitse kirjautua sisään aina vieraillessaan käyttäjätilillään. Käytetyt kolmansien osapuolten evästeet ovat vain asetus- tai päivitysevästeitä, joilla kerätään tietoja edellä mainittuja tarkoituksia varten. Lisäksi yhteistyökumppanit käyttävät vain ensimmäisen osapuolen evästeitä, eli lähettävät tietoa toimialueen palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kumppaneiden evästeestä tulee rekisteröidyn toimialueen omaisuutta, eikä mikään muu palvelu tai toimialue voi muuttaa tai lukea tietoja.

Apumatti Oy:n tarjoaman palvelun tai verkkosivuston käyttämiseen liittyvät tiedot ja sivuston käyttäjän voimassa oleva IP-osoite voidaan lähettää kolmansille osapuolille, jotka säilyttävät tiedot ja jotka tarjoavat asianmukaisia evästeitä palvelimille esimerkiksi Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kolmannet osapuolet voivat käyttää näitä tietoja Apumatti Oy:n puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä ja palveluja, laatiakseen raportteja sivuston käyttöaktiivisuudesta ja tarjotakseen Apumatti Oy:lle muita sivuston aktiivisuuteen ja palveluihin liittyviä palveluja. Mitään kerättyä IP-osoitetta ei yhdistetä mihinkään muihin Apumatti Oy:n tai kolmansien osapuolten säilyttämiin tietoihin.

Käyttäjä voi halutessaan poistaa käytöstä tai estää eri toimijoiden evästeet valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimessaan. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää joitakin tai mitään Apumatti Oy:n sivuston tai palvelujen ominaisuuksia.

Muista lähteistä saatavat tiedot

Tietoja saadaan ajoittain muista lähteistä, kuten kumppaneilta, asiakkailta tai toimittajilta. Näistä lähteistä saatavat tiedot saattavat sisältää myös sellaisia tietoja, jotka on rekisteröity ennen sopimuksen tekemistä Apumatti Oy:n kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään salasanoin suojattuna, henkilötietojen luonteiden edellyttämällä tietoturvatasolla varustetuissa järjestelmissä. Henkilötietoihin pääsy on rajattu sellaisille työntekijöille, joille on tarve käsitellä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 

Oikeus peruuttaa suostumuksensa

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa yhtä tai useampaa käsittelyä koskien.

  

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Käyttäjällä on lisäksi oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos hän kieltää niiden käytön tai jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai tähän on joku muu lakiin perustuva oikeus.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden tai niiden käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista, tai jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja

käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,

esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

Muiden henkilöiden henkilötiedot
Rekisteriin voi liittyä tai rekisteristä voi poistua ainoastaan oman henkilöllisyytensä tai edustamansa organisaation osalta.

 

Nostotyökoulutukset

• Nostotyösuunnittelija
• Nostotyöjohtaja
• Nostotyövalvoja
• Nostotyö Alamies
• Autonosturinkuljettaja
• Nostoapuvälineiden käyttö

Korttipakka1c

 

Hinauspäivystys

• Ajoneuvojen hinaukset
• Vaihto- ja roskalavapalvelut
• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukset
• Nostotilaukset

045 1254 987
www.hinauspäivystys.fi

hinausauto